اره افق بر شارژی اکسکورت (XCORT) مدل xdc12-150


Horizontal cordless saw (XCORT) model xdc12-150