اسپری موی ویکتوریا سکرت با بوی بسیار دلنشین همانند عطر مو عمل کرده و در عین حال از بهم ریختن و پریشان شدن موهای شما در باد جلوگیری می کند.