از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

انبر پرچ زن دستی اکسکورت مدل 1008-309


Excort manual riveting pliers, model 1008-309