از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

اور فرز 3 نظام دیمردار ماکوتا مدل6616


Makota model 6616 dimming system over milling machine