اینورتر سینوسی کوانتوم 3500 وات


quantum sinusoidal inverter 3500w