تابه تک دسته گرانیتی لایف اسمایل مدل FLCM 2F-28


Granite pan size 28 Life Smile model FLCM 2F-28