تابه تک دسته گرانیت لایف اسمایل مدل FLCM2F-24 سایز 24