تابه ماهی دیواره کوتاه گرانیت لایف اسمایل مدل FLCMFI42S