تابه ماهی گرانیت دیواره بلند لایف اسمایل مدل FLCMFI42D