تابه وک گرانیت دو دسته لایف اسمایل مدل FLCM2WOK-32