جرم گیر مایع استیل پورچوز por coz حجم 500 میل


por coz steel descaler liquid 500ml