از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

خار باز کن 2 کاره اکسکورت مدل 1160-121


Excort 1160-121 2-way deburring tool