دریل کر گیر اکسکورت (XCORT) مدل XZZ01_160


XCORT Excavator Drill Model (XCZ) Model XZZ01_160