دستگاه پولیش تفنگی ایکس کورت (XCORT) مدل XSP02-150


XCORT rifle machine (XCORT) model XSP02-150