دستگاه کر گیر ستونی اکسکورت (XCORT) مدل XZZ01_235


XCORT Column Blocking Machine Model XZZ01_235