خرید آسان و ارسال در اسرع وقت

دمبل متغیر 6 کیلویی صفحه گرد


6 kg variable dumbbell with round plate