سشوار کره ای برند کادوری kadori مدل 2500x


kadori 2500x