زودپز روگازی سه کاره دوقلوی کلیپسی لایف اسمایل مدل ZDS_5+7M