زودپز 10 لیتری کرکماز A153-07 (اصلی) مدل تسا Korkmaz Tessa


korkmaz a153-07