زودپز 5 لیتری کرکماز (اصلی) A153-04 مدل تسا Korkmaz Tessa


korkmaz a153-04