زودپز 6 لیتری کرکماز مدل فلورا (اصلی) KORKMAZ A159-03


korkmaz a159-03