زودپز 6 لیتری کرکماز A167-01 (اصلی) مدل رزگلد ویتا Korkmaz Vita Plus Rosagold


korkmaz a167-01