زودپز 7 لیتری کرکماز (اصلی) A148-01 مدل کاپا Korkmaz Kappa


korkmaz a148-01