زودپز 7 لیتری کرکماز (اصلی) A153-05 مدل تسا Korkmaz Tessa


korkmaz a153-05