ساندویچ ساز و گریل کرکماز (اصلی) 05-328 مدل Korkmaz Toastkolik


korkmaz a328-05