ساندویچ ساز و گریل کرکماز (اصلی) 316 مدل توستلا Korkmaz Toastella


korkmaz a316