ست کتری قوری کرکماز کد A047 مدل آلیا (اصلی) Korkmaz Alia


korkmaz a047