ست کتری قوری کرکماز کد A049 مدل رزا (اصلی) Korkmaz Rosa


korkmaz a049