ست کتری قوری کرکماز (اصلی) کد A215 مدل شهناز Korkmaz Sehnaz


korkmaz a215