ست کتری قوری کرکماز کد A220 مدل اورنلا (اصلی) Korkmaz Ornella


korkmaz a220