کتری قوری کرکماز کد A220 مدل اورنلا (اصلی)


korkmaz a220