ست کتری قوری کرکماز A195 (اصلی) مدل رترو Korkmaz Retro Rose


korkmaz a195