کتری قوری کرکماز A195 (اصلی) مدل رترو


korkmaz a195