ست کتری قوری کرکماز A196 (اصلی) مدل رترو Korkmaz Retro Wooden


korkmaz a196