از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

سرویس قاشق و چنگال 24 نفره دهنه اروپایی یونیک مدل387S


Spoon and fork service for 24 people, unique European opening, model 387S