سنباده شارژی اکسکورت مدل xdc12-08


XDC12-08 XDC12-08 rechargeable sander