سنباده شارژی اکسکورت مدل xdc12-080


XDC12-08 XDC12-080 rechargeable sander