از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

سنگ روی میزی 2 طرفه زوبر مدلKGB-150


Stone on the table, 2 sides, Zuber model KGB-150