سنگ فرز آهنگری ایکس کورت مدل xsm02-180


Blacksmith's grinding stone xcort model xsm02_180