از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

سه پایه تلسکوپی استیلی 120 سانت تراز لیزری


120cm steel telescopic tripod with laser alignment