شامپو بدن پالمولیو palmolive با عصاره رز و خاک رس حجم 500 میل


palmolive body shampoo 500ml