عینک شنا اسپیدو (speedo) قوسی مدل S 3300


Arched speedo goggles model S 3300