فوتبال دستی هایگلاس پایه ثابت کف شیشه تاشو مدل F130