از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

قیچی پیوند زنی دو کاره دو تیعه


Double-ended grafting scissors