ماشین اصلاح وی جی آر vgr مدل v-071


vgr shaving machine