ماهیتابه دو قسمتی گرانیت لایف اسمایل مدل FLCM HP30