از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

میخ چاشنی سرخود 3 سانت بسته 100 عددی


3 cm self-tapping screws, pack of 100 pieces