از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

میز پینگ پنگ پایه ثابت تاشو بدون چرخ


Ping pong table, fixed base, folding without wheels