مینی فرز دیمر دار ایکس کورت (XCORT) مدل XSM15_125s


XCORT mini milling machine with XCM model XSM15_125s