پایه فارسی بر فرز کشویی ایکس کورت (XCORT) مدل XAG-6104


Persian base on XCORT sliding milling machine, model XAG_6104