پایه فارسی بر فرز کشویی ایکس کورت (XCORT) مدل XAG_6104


Persian base on XCORT sliding milling machine, model XAG_6104