پنکه ایستاده ناسا الکتریک مدل ns-1116


nasa ns1116