چراغ اضطراری ویداسی مدل WD-307


Vidasi WD-307 emergency light